Полиција апелује на ученике Средњошколског центра „Василије Острошки“ који имају положен возачки испит да са возилом не долазе на паркинг простор и платое око школа из разлога јер је забрањено паркирање за све возаче осим особља школе, што је регулисано и саобраћајним знацима те позивају родитеље тих ученика да поведу рачуна о датој проблематици.

Из Полицисјке станице додају да ће се акција „Заштитимо дјецу у саобраћају“ током првог полугодишта школске 2022/2023. године реализовати у три фазе: прва је обилазак школа и путне комуникације односно хоризонталне и вертикалне сигнализације у истој у циљу уочавања недостатака и отклањања истих, друга је појачано присуство полицијских службеника у близини школа и раскрсница у циљу безбједног кретања, првенствено ученика, а трећа фаза подразумијева едукативна предавања од стране руководних радника ПС Соколац, од полицијских службеника у току наставе.