+387 57 400-670

ss72@skolers.org

ВИЗИЈА -

> ВИЗИЈА

ВИЗИЈА

  • Визија школе је да се обезбиједи висок степен квалитета наставе и ваннаставних активности гдје ће ученици стицати трајна и примјењива знања и вјештине са којима ће бити конкурентни на тржишту рада, прилагођени потребама привреде и за високе школе и факултете у Републици Српској и иностранству.

  • Желимо да наша школа буде отворена, савремена, технолошки добро опремљена.

  • Желимо да пратимо и да се укључујемо у све позитивне промјене и интеграције.

  • Од посебног интереса нам је сарадња са родитељима, Министарством просвјете, локалном заједницом, образовним и културним институцијама, привредном заједницом, здравственим установама, спортским друштвима, као и рад на еколошким и другим пројектима.