Деведесетих (2. дио)

Од школске 1992/93. мијења се назив наше школе у Средња школа Соколац. Након дуже од деценије враћа се гимназија – општи смјер. Посао школског педагога први пут обавља професор педагогије и психологије – Александра Марковић. Професор Ратко Одовић вршио је дужност директора од 1992. до 1994. године.

Професор Ратко Одовић

Од 1. септембра 1992. наставу је похађало 612 ученика (465 – Соколац, 147 – Хан Пијесак) у 25 одјељења. У 1. разред уписано је 7 одјељења (два гимназије, три електротехничке струке, два економско-комерцијалне и трговинске), у 2. разред уписано је 8 одјељења (једно електротехничке струке, једно шумарске и дрвопрерађивачке, три економско-комерцијалне и трговинске, три – машинство и обрада метала), у 3. разред – 7 одјељења (једно електротехничке струке, једно шумарске и дрвопрерађивачке, два економско-комерцијалне и трговинске, три – машинство и обрада метала), у 4. разред – три одјељења (једно економско-комерцијалне и трговинске струке, једно пољопривредно-ветеринарске и прехрамбене и једно – машинство и обрада метала).

Српски језик и књижевност предавали су: Момирка Пајић, Зрела Ашћерић, Сузана Пржуљ и Снежана Божић; руски језик – Петра Делић и Драгомирка Жугић; енглески језик – Неда Кузмановић и Милка Мумовић; математику – Драган Ивановић, Даринка Ђурковић и Миомир Ивановић; физику – Јелица Рајак, Томислав Сокановић и Нада Милићевић; историју – Никола Тадић и Александар Бајић; географију – Радмила Зорановић; филозофију – Зорица Крсмановић; социологију – Јелица Јагодић; биологију – Анка Пржуљ и Весна Планинчић Грујић; хемију – Радмила Цвијетић; општенародну одбрану – Бранка Бекан Цвијетић; основе информатике и рачунарства – Томислав Сокановић и Драгана Ђурковић; физичко васпитање – Срђан Ковачевић; ликовну културу – Стака Боровчанин. Предмете економске струке предавали су: Биљана Ћуковић, Весна Вујичић, Драгана Ђурковић и Миља Крсмановић; машинство и обрада метала: Момирка Ђурковић, Слободанка Мачар и Биљана Черемиџић; шумарске и дрвопрерађивачке – Младенка Шипчић; пољопривредне – Јања Маловић; електротехничке – Маринко Радовић, Мирослав Пољчић, Влатко Млађен и Драгица Бајагић.

30 година матуре генерације 1992/93. године

Секције, допунску и додатну наставу није било могуће организовати у отежаним околностима. Мушкарци су мобилисани, радиле су углавном жене; настава се није одвијала у континуитету због проблема у снабдијевању огријевом, струјом и водом. У 1. полугодишту нису били заступљени: музичка култура, латински и њемачки језик. Настава је завршена 18. јуна 1993. Од укупно 572 ученика на крају школске године, позитиван успјех имала су 423, недовољних је било 148, неоцијењен један ученик; средња оцјена – 2,88. Ученици су направили 29120 изостанака; примјерно владање имало их је 350, лоше – 101.

30 година матуре генерације 1992/93
30 година матуре генерације 1992/93. године

Наставу је почело похађати 649 ученика школске 1993/94 (Соколац – 521, Хан Пијесак – 128), распоређених у 25 одјељења (пет на Хан Пијеску). Те школске године биле су заступљене сљедеће струке: машинство и обрада метала, електротехничка, економско-комерцијална и трговинска, шумарска и дрвопрерађивачка, гимназија – општи смјер.

Наставни процес одвијао се у изузетно тешким условима, без редовног превоза и гријања. Прво полугодиште завршено је 10. децембра 1993. На сједници Наставничког вијећа, 16. децембра 1993, формирана је радна група која Извршном одбору подноси извјештај о материјалном положају Школе. Професор Миломир Ногоштић преузео је дужност директора 7. фебруара 1994. На сједници Наставничког вијећа, 15. фебруара 1994, одлучено је да се одржи општи родитељски састанак како би се родитељи упознали са свим проблемима ове установе. На крају школске године, од 627 ученика примјерно владање имало је 409, врло добро – 59, задовољава – 45, лоше – 105, искључено – 9; укупно изостанака -39357.

20 година матуре генерације 1993/94. године

Школске 1994/95. уписано је 612 ученика (488 – Соколац, 124 – Хан Пијесак) у струке: гимназија – општи смјер, шумарство и обрада дрвета (занимања – произвођач примарних производа од дрвета и произвођач финалних производа од дрвета), машинство и обрада метала (металостругар, бравар, машински техничар), електротехничка (електроинсталатер, монтер ТТ мрежа, електротехничар електронике, електроничар комуникација, техничар електронике), економско-комерцијална и трговинска (економско-комерцијални техничар). Од наведених струка, у Хан Пијеску су биле заступљене: економско-комерцијална и трговинска, електротехничка (електроинсталатер) и машинство и обрада метала (бравар) у пет одјељења.

Генерација 1994/95. године

Почетком 1995/96. наставу похађају 643 ученика (560 -Соколац, 83 – Хан Пијесак ), уписаних у сљедеће струке: гимназија – општи смјер, шумарство и обрада дрвета (произвођач примарних производа од дрвета и произвођач финалних производа од дрвета), економско-комерцијална и трговинска (економско-комерцијални техничар), машинство и обрада метала (бравар, металостругар), електротехничка (монтер ТТ мрежа, електротехничар електронике, електроинсталатер, техничар електронике). На Хан Пијеску формирана су четири одјељења од укупно 24.

10 година матуре генерације 1995/96. године

Ове школске године матурирала је 1. посљератна генерација гимназијалаца. Од 653 ученика на крају године, одличних је било 61, врло добрих 149, добрих 284, довољних 149, недовољних 10. Изречено је 157 васпитно-дисциплинских мјера, број изостанака био је 33540.