Превођење непреводивог

Како објаснити странцу изразе: ,,пљунути отац“, ,,спава к’о заклан“, ,,смијати се к’о луд на брашно“, ,,прометати се к’о хоџа кроз поњаву“, ,,ући на мала врата“? Ти и многи други изрази називају се фраземи/фразеологизми и припадају лексици стандардног/књижевног језика.
Фразем је приједлошко-падежна конструкција, синтагма или реченица са јединственим, пренесеним значењем, што говори да се не може тумачити дословно.
Интересантно објашњење бројних фразема из различитих функционалних стилова даје књига ,, Зашто се каже?“ Милана Шипке. Лаконски одговор је чест фразем, Шипка га појашњава на сљедећи начин:
,,Спартанци (или Лаконци) били су ратнички народ… У сталној борби са непријатељима Лаконци су јачали не само своја тела него и дух. Неговали су и ценили сажето, прецизно и јасно изражавање, па су остали запамћени по кратким, добро смишљеним и духовитим одговорима својим противницима. Тако је настао израз -лаконски одговор.
Најпознатији, уједно и најкраћи, лаконски одговор односи се на једну претњу Филипа Македонског. Кад је тај велики војсковођа послао спартанским вођама претећу поруку: ‘Ако уђем у Лаконију, сравнићу Лакадемон са земљом’, они су му одговорили једном једином речју: ‘Ако’.
Најчувенија лаконска порука у историји сигурно је Цезаров извештај Сенату након победе над Фарнаком у бици код Зеле 47. г. пре н.е. Састојала се само од три речи: Veni, vidi, vici (у преводу: ‘Дођох, видех, победих’).
Тако се, ето, поред -лаконски одговор, може казати и -лаконски стил, -лаконски говор, -лаконизам итд. Придев лаконски, наиме, односи се на све случајеве кад је реч о сажетом, одсечном, јасном и искричавом изражавању, какво се данас негује само у афоризмима“.

Припремила: проф. Сузана Пржуљ